Visste du at

Betegnelsen same er den skandinaviske formen av det samiske ordet sápmi (nordsamisk) eller saemie (sørsamisk), som viser til både område, befolkning og språk.

Visste du at

6.2.1917

ble det første fellesmøtet for samene